erik.lidin

Fiol­mu­sik från Liden

Före­gå­en­de Näs­ta Järkviss­le Film & Media äger inte rät­tig­he­ter­na till CD-pro­­duk­­tio­­nen — Höger­berg, Björ­klund & Wachen­feldt, Folk­mu­sik från Liden, SenzaVibCD05 — och har inte någ­ra kom­mer­si­el­la intres­sen över­hu­vud­ta­get av den­sam­ma. Syf­tet med CD-ski­van är att beva­ra musik från Liden vid Indal­säl­ven i Medel­pad. Musi­ken pub­li­ce­ras med till­stånd av musi­ker­na: Bengt Höger­berg, Isak Björ­klund och Thomas …

Fiol­mu­sik från Liden Läs mer »

Kung­en av Österström

VHS-box­­ens fram­si­da VHS-box­­ens bak­si­da Före­gå­en­de Näs­ta PRO­GRAM­BLAD (Häf­tat) Sid 1, fram­si­da Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Sid 15 Sid 16, bak­si­da Före­gå­en­de Nästa

Gustaf Allan Lindh English

1948 2000 11 decem­ber 2021 To The Inter­na­tio­nal Olym­pic Com­mit­tee, Muse­um (IOC)  I had the gre­at ple­a­su­re of inter­vi­ewing Gustaf Allan Lindh, the win­­ter-pen­­tathlon gold meda­list of the Olym­pic games held in St. Mor­tiz, 1948. We met on thurs­day the 28th of Janu­a­ry 2000 in his home in Vik­sjö, Jär­fäl­la, SWE­DEN. Atta­ched to this email, Eng­lish ver­sion:Gustaf Allan Lindh, Bri­ef descrip­tionThe interview, …

Gustaf Allan Lindh Eng­lish Läs mer »