Järkvissle Film och Media

ANDERS SJÖLUND – TRÄSNIDARE

ANDERS SJÖLUND – TRÄSNI­DA­RE Anders Sjölund är född 1937 och upp­växt i Göte­borg (plat­sen kal­las så) på Dac­kebrän­na vid Indal­säl­ven i Liden i Medel­pad. Famil­jen Sjölund bestod för­u­tom av mam­ma, pap­pa och 3 barn. Mam­ma var i unga år piga och pap­pa arbe­ta­de som dräng. Anders gick i sko­la i Liden (på and­ra sidan av Indalsälven). […]

ELI­SA­BETH BREIT­KREUZ – AKVARELLMÅLARE

ELI­SA­BETH BREIT­KREUZ – AKVA­RELL­MÅ­LA­RE Eli­sa­beth Breit­kreuz är född 1953 och upp­växt i Uta­ne­de i Jämt­land. Famil­jen Dani­els­son bestod för­u­tom av mam­ma och pap­pa samt 6 barn. Mam­man arbe­ta­de på ålder­doms­hem­met i Bisp­går­den och pap­pan inom Sta­tens Vat­ten­falls­verk.  För­äld­rar­na skilj­de sig när Eli­sa­beth var fem år. Eli­sa­beth gick i sko­la i Uta­ne­de (klass1 — 2), i Bispfors […]

Folk­mu­sik från Liden

Före­gå­en­de Näs­ta Järkviss­le Film & Media äger inte rät­tig­he­ter­na till CD-pro­­duk­­tio­­nen — Folk­mu­sik från Liden, PV13002 — och har inte någ­ra kom­mer­si­el­la intres­sen över­hu­vud­ta­get av den­sam­ma. Syf­tet med CD-ski­van är att beva­ra musik från Liden vid Indal­säl­ven i Medel­pad. Musi­ken pub­li­ce­ras med till­stånd av samt­li­ga musi­ker via Paul Sjö­din. Cd-ski­van gavs ut år 2013. Järkviss­le Film […]

Nor­dens­son

Före­gå­en­de Näs­ta Järkviss­le Film & Media äger inte rät­tig­he­ter­na till CD-pro­­duk­­tio­­nen – Nor­dens­son, av Patrik Nor­man — och har inte någ­ra kom­mer­si­el­la intres­sen över­hu­vud­ta­get av den­sam­ma. Syf­tet med CD-ski­van är att beva­ra musik från Liden vid Indal­säl­ven i Medel­pad. Musi­ken pub­li­ce­ras med till­stånd av Patrik Nor­man, www.patriknorman.se. Cd-ski­van gavs ut år 2017 och åter­finns även […]

I Indal­säl­vens land

Järkviss­le Film & Media äger inte rät­tig­he­ter­na till musik-pro­­duk­­tio­­nen – I Indaläl­vens land, av Åke Nor­man, med­lem i orkes­tern Dac­ka­ran — och har inte någ­ra kom­mer­si­el­la intres­sen över­hu­vud­ta­get av den­sam­ma. I folk­mun går musik­styc­ket under benäm­ning­en ”Lidens natio­nalsång”. Syf­tet med pub­li­ce­ring­en är att beva­ra musik från Liden vid Indal­säl­ven i Medel­pad. Musi­ken pub­li­ce­ras med tillstånd […]

JER­RY WIL­LI­AMS I LIDEN 1979

JER­RY WIL­LI­AMS I LIDEN 1979 HUR UPP­STOD IDÉN När jag kom till Lidens sko­la som fri­tids­le­da­re høs­ten – 78 var det en sko­la som inte lik­na­de den jag läm­nat som avgång­se­lev våren – 70. Många mena­de att den nya läro­pla­nen som kom­mit där­e­mel­lan hade för­änd­rat «vår» typ av sko­la, som bygg­de på läx­or och kun­skap, betyg och […]

Dac­ke upp & Dac­ke ner

Före­gå­en­de Näs­ta Järkviss­le Film & Media äger inte rät­tig­he­ter­na till CD-pro­­duk­­tio­­nen – Dac­ke upp & Dac­ke ner – av orkes­tern Dac­ka­ran, DACK0003 — och har inte någ­ra kom­mer­si­el­la intres­sen över­hu­vud­ta­get av den­sam­ma. Syf­tet med CD-ski­van är att beva­ra musik från Liden vid Indal­säl­ven i Medel­pad. Musi­ken pub­li­ce­ras med till­stånd av musi­ker­na i Dac­ka­ran via Åke […]

DET GAM­LA FÄR­JE­STÄL­LET I JÄRKVISSLE

DET GAM­LA FÄR­JE­STÄL­LET I JÄRKVISS­LE Indal­säl­ven har all­tid delat byar­na längs dal­gång­en i en Sörsi­da och en Norr­si­da. (egent­li­gen är det en Väst­si­da och en Öst­si­da för att föl­ja väder­strec­ken kor­rekt). Kom­mu­ni­ka­tio­ner­na över älven gjor­des förr med rodd­båt och på vin­tern på till­frus­na isvä­gar. Flyg­bild över det gam­la fär­je­stäl­let vid Hög­land i Järkviss­le, tro­li­gen fotat i bör­jan av 1950-talet. Bil­den är tagen från norra […]

POSTRÅ­NET I ÖSTERSTRÖM

VHS-box­­ens fram­si­da VHS-box­­ens bak­si­da Före­gå­en­de Näs­ta REKLAM­BLAD Sida 1, fram­si­da Sida 2 Sida 3 Sida 4, bak­si­da Före­gå­en­de Näs­ta PRO­GRAM­BLAD Sida 1, fram­si­da Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 10 Sida 11 Sida 12 Sida 13 Sida 14 Sida 15 Sida 16, bak­si­da Föregående […]