Järkvissle Film och Media

TID­NING­AR I LIDEN 25 ÅR

TID­NING­AR I LIDEN 25 ÅR Över­bliv­na Liden­tid­ning­ar under 25 år utlag­da i Järkviss­le Fol­kets Hus lör­da­gen den 15 juli 2023 för fri plock­ning. Från väns­ter: ansva­ri­ge utgi­va­ren 1998 – 2014 Tore Löfve­ni­us, front­bil­dens obe­strid­li­ge mäs­ta­re konst­nä­ren Lars Gustafs­son, mång­å­ri­ge skri­ben­ten och foto­gra­fen Arne Johans­son, nuva­ran­de redak­tio­nen Eva-Rut Lind­berg och Anders Hög­ström (ansva­rig utgi­va­re). I dörr­öpp­ning­en Gerd […]

ROLF LID­BERG STI­PEN­DI­ET 2023

ROLF LID­BERG STI­PEN­DI­ET 2023 Levis bid Nils bild Levi Berg­kvist Nils Anders­son För sjun­de året i följd utde­las två sti­pen­di­er i bild till konst­nä­ren Rolf Lid­bergs min­ne. Sti­pen­di­er­na över­läm­nas vid skolav­slut­ning­en, fre­da­gen den 16 juni 2023, till vin­na­ren i Lidens sko­la och till vin­na­ren i Sti­ge sko­la. Det är endast ele­ver i års­kurs 5 i Lidens och […]

ANDERS SJÖLUND – TRÄSNIDARE

ANDERS SJÖLUND – TRÄSNI­DA­RE Anders Sjölund är född 1937 och upp­växt i Göte­borg (plat­sen kal­las så) på Dac­kebrän­na vid Indal­säl­ven i Liden i Medel­pad. Famil­jen Sjölund bestod för­u­tom av mam­ma, pap­pa och 3 barn. Mam­ma var i unga år piga och pap­pa arbe­ta­de som dräng. Anders gick i sko­la i Liden (på and­ra sidan av Indalsälven). […]

ELI­SA­BETH BREIT­KREUZ – AKVARELLMÅLARE

ELI­SA­BETH BREIT­KREUZ – AKVA­RELL­MÅ­LA­RE Eli­sa­beth Breit­kreuz är född 1953 och upp­växt i Uta­ne­de i Jämt­land. Famil­jen Dani­els­son bestod för­u­tom av mam­ma och pap­pa samt 6 barn. Mam­man arbe­ta­de på ålder­doms­hem­met i Bisp­går­den och pap­pan inom Sta­tens Vat­ten­falls­verk.  För­äld­rar­na skilj­de sig när Eli­sa­beth var fem år. Eli­sa­beth gick i sko­la i Uta­ne­de (klass1 — 2), i Bispfors […]

Folk­mu­sik från Liden

Före­gå­en­de Näs­ta Järkviss­le Film & Media äger inte rät­tig­he­ter­na till CD-pro­­duk­­tio­­nen — Folk­mu­sik från Liden, PV13002 — och har inte någ­ra kom­mer­si­el­la intres­sen över­hu­vud­ta­get av den­sam­ma. Syf­tet med CD-ski­van är att beva­ra musik från Liden vid Indal­säl­ven i Medel­pad. Musi­ken pub­li­ce­ras med till­stånd av samt­li­ga musi­ker via Paul Sjö­din. Cd-ski­van gavs ut år 2013. Järkviss­le Film […]

Nor­dens­son

Före­gå­en­de Näs­ta Järkviss­le Film & Media äger inte rät­tig­he­ter­na till CD-pro­­duk­­tio­­nen – Nor­dens­son, av Patrik Nor­man — och har inte någ­ra kom­mer­si­el­la intres­sen över­hu­vud­ta­get av den­sam­ma. Syf­tet med CD-ski­van är att beva­ra musik från Liden vid Indal­säl­ven i Medel­pad. Musi­ken pub­li­ce­ras med till­stånd av Patrik Nor­man, www.patriknorman.se. Cd-ski­van gavs ut år 2017 och åter­finns även […]