Järkvissle Film och Media

ROLF LID­BERG STI­PEN­DI­ET 2024

Alice Strömqvist´s vin­nan­de bild. Foto: Arne Johansson.
Theo Arnes­sons vin­nan­de bild. Foto: Arne Johansson.
Alice Strömqvist, Sti­ge sko­la. Foto: Mar­ti­na Lövgren.
Theo Arnes­son, Lidens sko­la. Foto: Maria Kilander.

Vid skolav­slut­ning­en fre­da­gen den 14 juni 2024 i Lidens sko­la respek­ti­ve Sti­ge sko­la utde­la­des för åtton­de gång­en STI­PEN­DI­UM I BILD TILL ROLF LID­BERGS MIN­NE. Det är För­e­ning­en Järkviss­le Trollby/Järkvissle Fol­kets­hus För­e­ning som är stipendieutdelare. 

Ele­ver i års­kurs 5 i de två sko­lor­na erbjöds att del­ta. Årets tema var: Trollstigen.

En jury bestå­en­de av Konst­nä­ren Lars Gustafs­son och Doku­men­tär­fil­ma­ren Arne Johans­son har utsett en vin­na­re på var­je sko­la. Vin­na­ren från Lidens sko­la blev Theo Arnes­son och vin­na­ren från Sti­ge sko­la blev Alice Strömqvist. För­u­tom vac­kert diplom får de 1.000:- vardera.

Juryns moti­ve­ring: ” Den enk­la robus­ta for­men i mål­ning­ar­na med en kom­pli­ment färgska­la är ställd mot den mys­tis­ka dunk­la trollsko­gen. Trots oli­ka uttryck rik­tas sam­ma frå­ga. Vad hän­der i näs­ta steg? I näs­ta ögon­blick? Om man tar ett steg till? Oviss­he­ten är densamma.”

Tidi­ga­re stipendievinnare:

År                                                  Lidens sko­la                                Sti­ge skola

 

2017                                              Maj Arsa­su­ek                                Liv Sundin

2018                                              Emil Öst­man                                Irma Jonsson

2019                                              Albin Melin                                   David Åström

2020                                              Isa­bel­le Ramm                              Vil­ma Meijer

2021                                              Elis Melin                                      Arvid Stålnacke

2022                                              Jack Berg­ström                             Elsa Eriks­son Ångström

2023                                              Levi Berg­kvist                               Nils Andersson

För­e­ning­en Järkviss­le Trollby/Järkvissle Fol­kets­hus För­e­ning rik­tar ett stort tack till alla del­ta­ga­re i årets stipendietävling!

Arne Johans­son
Pub­li­ce­rat 2024-06-18