Arne Johansson på filmuppdrag i Kanton, Kina, tisdagen den 18 juli 2006. Foto: Ingrid Johansson, Göteborg.

Företagets verksamhet

Kort presentation av Arne Johansson

Arne Johansson född 1945 i Gävle, Gästrikland och uppväxt i Stockholm. Efter regelbundna besök, sedan 1954, i Järkvissle, Liden, blev det permanent bosättning år 2001. 

Utbildad lantmätare (Tekniska Högskolan i Stockholm) och ekonom (Stockholms Universitet). Arbetat med stadsplanering i Stockholm och varit VD för Postfastigheter AB. 

Har medverkat i produktion av flera böcker med anknytning till Järkvissle med omnejd. Deltar sedan 1999 med företrädesvis historiska artiklar i den lokala avisen Lidens Tidning, sedan 2015 Lidentidningen. Producerat närmare 40 st. kortare lokalhistoriska dokumentärfilmer. Vissa kan ses på YouTube under rubriken – Jarkvisslefilm – .  Ett stort antal bandade intervjuer med människor i bygden har genomförts. Ytterligare en produktionsgren är utgivning av CD-skivor; som tex. Rolf Lidbergs inspelade visor under 50 år och lokal folkmusik i den kyrkliga mässans form. Det överskuggande intresse har dock alltid varit stillbildsfotografering, alltsedan 1950-talet.