Företaget

Företagets verksamhet

Produktion av historisk dokumentärfilm
Publicering av historiskt material
Information om förhållanden i äldre tider i
företrädesvis Medelpad
Föredrags- och kursverksamhet

Arne Johansson år 2020.

Arne Johansson på filmuppdrag i Kanton, Kina, tisdagen den 18 juli 2006. Foto: Ingrid Johansson, Göteborg.

Företagets innehavare

Arne Johansson

Kort presentation

Företaget – Järkvissle Film & Media – grundades år 2003 av Arne Johansson.

 

Arne Johansson är född 1945 i Gävle i Gästrikland och uppväxt i Stockholm. Efter regelbundna besök, sedan 1954, i byn Järkvissle i Medelpad blev det permanent bosättning år 2001. Människorna och naturen utgjorde den obetvingliga dragkraften.

Arne är utbildad lantmätare (Tekniska Högskolan i Stockholm) och ekonom (Stockholms Universitet). Han har arbetat med stadsplanering i Stockholm och varit VD för Postfastigheter AB.

Efter flytten till Järkvissle har han medverkat i produktion av flera böcker med anknytning till Medelpad. Arne har kontinuerligt sedan 1999 medverkat med företrädesvis historiska artiklar i den lokala avisen Lidens Tidning, sedan 2015 Lidentidningen. Det har producerats närmare 40 st. kortare lokalhistoriska dokumentärfilmer.  Ett stort antal bandade intervjuer med människor i bygden har genomförts. Ytterligare en produktionsgren är utgivning av CD-skivor; med tex. konstnären Rolf Lidbergs inspelade visor under 50 år och lokal folkmusik i den kyrkliga mässans form. Det överskuggande intresse har dock alltid varit stillbildsfotografering, alltsedan 1950-talet.

En del av företagets produktion finns tillgängligt på denna hemsida under olika temarubriker.

Kontakt uppgifter:

Arne Johansson
Järkvissle 210
855 99 Liden
E-post: arne.jarkvissle@telia.com

Denna hemsida är utlagd på nätet  för  första gången tisdagen den 24 juni 2003.
Uppdaterad onsdagen den 9 december 2020.

 

Engelsk översättning:
 Yiyi Olivia Altin, Stockholm

 

Webmaster:
2003 - 2008 TL Internetkonsult Tore Löfvenius, Liden.
2020 - Erik Lidin, Liden.