Järkvissle Film och Media

Järkviss­le Film & Media äger inte rät­tig­he­ter­na till CD-pro­duk­tio­nen – Dac­ke upp & Dac­ke ner – av orkes­tern Dac­ka­ran, DACK0003 — och har inte någ­ra kom­mer­si­el­la intres­sen över­hu­vud­ta­get av den­sam­ma. Syf­tet med CD-ski­van är att beva­ra musik från Liden vid Indal­säl­ven i Medel­pad. Musi­ken pub­li­ce­ras med till­stånd av musi­ker­na i Dac­ka­ran via Åke Nor­man. Cd-ski­van gavs ut år 2021 och åter­finns även på Spotify.

Järkviss­le Film & Media 2022, www.jarkvisslefilm.se

album-art

Dac­ke upp & Dac­ke ner
00:00