Artiklar

JER­RY WIL­LI­AMS I LIDEN 1979

HUR UPP­STOD IDÉN När jag kom till Lidens sko­la som fri­tids­le­da­re høs­ten – 78 var det en sko­la som inte lik­na­de den jag läm­nat som avgång­se­lev våren – 70. Många mena­de att den nya läro­pla­nen som kom­mit där­e­mel­lan hade för­änd­rat «vår» typ av sko­la, som bygg­de på läx­or och kun­skap, betyg och ord­ning .…och mor­gon­sam­ling­ar i …

JER­RY WIL­LI­AMS I LIDEN 1979 Läs mer »

DET GAM­LA FÄR­JE­STÄL­LET I JÄRKVISSLE

DET GAM­LA FÄR­JE­STÄL­LET I JÄRKVISS­LE Indal­säl­ven har all­tid delat byar­na längs dal­gång­en i en Sörsi­da och en Norr­si­da. (egent­li­gen är det en Väst­si­da och en Öst­si­da för att föl­ja väder­strec­ken kor­rekt). Kom­mu­ni­ka­tio­ner­na över älven gjor­des förr med rodd­båt och på vin­tern på till­frus­na isvä­gar. Flyg­bild över det gam­la fär­je­stäl­let vid Hög­land i Järkviss­le, tro­li­gen fotat i bör­jan av 1950-talet. Bil­den är tagen från norra …

DET GAM­LA FÄR­JE­STÄL­LET I JÄRKVISS­LE Läs mer »