Järkvissle Film och Media

Folk­mu­sik från Liden

Före­gå­en­de Näs­ta Järkviss­le Film & Media äger inte rät­tig­he­ter­na till CD-pro­­duk­­tio­­nen — Folk­mu­sik från Liden, PV13002 — och har inte någ­ra kom­mer­si­el­la intres­sen över­hu­vud­ta­get av den­sam­ma. Syf­tet med CD-ski­van är att beva­ra musik från Liden vid Indal­säl­ven i Medel­pad. Musi­ken pub­li­ce­ras med till­stånd av samt­li­ga musi­ker via Paul Sjö­din. Cd-ski­van gavs ut år 2013. Järkviss­le Film […]

Nor­dens­son

Före­gå­en­de Näs­ta Järkviss­le Film & Media äger inte rät­tig­he­ter­na till CD-pro­­duk­­tio­­nen – Nor­dens­son, av Patrik Nor­man — och har inte någ­ra kom­mer­si­el­la intres­sen över­hu­vud­ta­get av den­sam­ma. Syf­tet med CD-ski­van är att beva­ra musik från Liden vid Indal­säl­ven i Medel­pad. Musi­ken pub­li­ce­ras med till­stånd av Patrik Nor­man, www.patriknorman.se. Cd-ski­van gavs ut år 2017 och åter­finns även […]

I Indal­säl­vens land

Järkviss­le Film & Media äger inte rät­tig­he­ter­na till musik-pro­­duk­­tio­­nen – I Indaläl­vens land, av Åke Nor­man, med­lem i orkes­tern Dac­ka­ran — och har inte någ­ra kom­mer­si­el­la intres­sen över­hu­vud­ta­get av den­sam­ma. I folk­mun går musik­styc­ket under benäm­ning­en ”Lidens natio­nalsång”. Syf­tet med pub­li­ce­ring­en är att beva­ra musik från Liden vid Indal­säl­ven i Medel­pad. Musi­ken pub­li­ce­ras med tillstånd […]

Dac­ke upp & Dac­ke ner

Före­gå­en­de Näs­ta Järkviss­le Film & Media äger inte rät­tig­he­ter­na till CD-pro­­duk­­tio­­nen – Dac­ke upp & Dac­ke ner – av orkes­tern Dac­ka­ran, DACK0003 — och har inte någ­ra kom­mer­si­el­la intres­sen över­hu­vud­ta­get av den­sam­ma. Syf­tet med CD-ski­van är att beva­ra musik från Liden vid Indal­säl­ven i Medel­pad. Musi­ken pub­li­ce­ras med till­stånd av musi­ker­na i Dac­ka­ran via Åke […]

Fiol­mu­sik från Liden

Före­gå­en­de Näs­ta Järkviss­le Film & Media äger inte rät­tig­he­ter­na till CD-pro­­duk­­tio­­nen — Höger­berg, Björ­klund & Wachen­feldt, Folk­mu­sik från Liden, SenzaVibCD05 — och har inte någ­ra kom­mer­si­el­la intres­sen över­hu­vud­ta­get av den­sam­ma. Syf­tet med CD-ski­van är att beva­ra musik från Liden vid Indal­säl­ven i Medel­pad. Musi­ken pub­li­ce­ras med till­stånd av musi­ker­na: Bengt Höger­berg, Isak Björ­klund och Thomas […]