Musik

Dac­ke upp & Dac­ke ner

Före­gå­en­de Näs­ta Järkviss­le Film & Media äger inte rät­tig­he­ter­na till CD-pro­­duk­­tio­­nen – Dac­ke upp & Dac­ke ner – av orkes­tern Dac­ka­ran, DACK0003 — och har inte någ­ra kom­mer­si­el­la intres­sen över­hu­vud­ta­get av den­sam­ma. Syf­tet med CD-ski­van är att beva­ra musik från Liden vid Indal­säl­ven i Medel­pad. Musi­ken pub­li­ce­ras med till­stånd av musi­ker­na i Dac­ka­ran via Åke …

Dac­ke upp & Dac­ke ner Läs mer »

Fiol­mu­sik från Liden

Före­gå­en­de Näs­ta Järkviss­le Film & Media äger inte rät­tig­he­ter­na till CD-pro­­duk­­tio­­nen — Höger­berg, Björ­klund & Wachen­feldt, Folk­mu­sik från Liden, SenzaVibCD05 — och har inte någ­ra kom­mer­si­el­la intres­sen över­hu­vud­ta­get av den­sam­ma. Syf­tet med CD-ski­van är att beva­ra musik från Liden vid Indal­säl­ven i Medel­pad. Musi­ken pub­li­ce­ras med till­stånd av musi­ker­na: Bengt Höger­berg, Isak Björ­klund och Thomas …

Fiol­mu­sik från Liden Läs mer »