Järkvissle Film och Media

ANDERS SJÖLUND – TRÄSNIDARE

ANDERS SJÖLUND – TRÄSNI­DA­RE Anders Sjölund är född 1937 och upp­växt i Göte­borg (plat­sen kal­las så) på Dac­kebrän­na vid Indal­säl­ven i Liden i Medel­pad. Famil­jen Sjölund bestod för­u­tom av mam­ma, pap­pa och 3 barn. Mam­ma var i unga år piga och pap­pa arbe­ta­de som dräng. Anders gick i sko­la i Liden (på and­ra sidan av Indalsälven). […]

ELI­SA­BETH BREIT­KREUZ – AKVARELLMÅLARE

ELI­SA­BETH BREIT­KREUZ – AKVA­RELL­MÅ­LA­RE Eli­sa­beth Breit­kreuz är född 1953 och upp­växt i Uta­ne­de i Jämt­land. Famil­jen Dani­els­son bestod för­u­tom av mam­ma och pap­pa samt 6 barn. Mam­man arbe­ta­de på ålder­doms­hem­met i Bisp­går­den och pap­pan inom Sta­tens Vat­ten­falls­verk.  För­äld­rar­na skilj­de sig när Eli­sa­beth var fem år. Eli­sa­beth gick i sko­la i Uta­ne­de (klass1 — 2), i Bispfors […]