1948 2000 INTER­VJU MED GUSTAF ALLAN LINDH — GUL­D­O­LYM­PI­ER FRÅN LIDENS­BO­DA I MEDEL­PAD, SVE­RI­GE Kort beskriv­ning Gustaf Allan Lindh, folk­bok­förd Gus­tav Allan Lind, var född den 21 maj 1926 i Lidens­bo­da by, Lidens för­sam­ling, i nord­väst­ra Medel­pad, Sve­ri­ge. Han vann olym­pisk guld­me­dalj i Vinterfemkamp …

Gustaf Allan Lindh Läs mer »