OBS!   Barkborrarna sprider sig
1/4 2011

 

Så här ser björkborren ut!

Efter alla larmsignaler att granbarkborrarna sprider sig och råden till skogsägarna att noga
se över sina ägor kommer nu nästa larm.

SLU (Sveriges Lantbruks Universitet) har idag via länsstyrelsen och kommunerna skickat ut följande varning och
råd till alla skogsägare i Medelpad och Lidenområdet:

Granbarkborren har under senare år klonat sig själv och även blivit en Björkbarkborre. Denna borre äter ur björkens innandömen och första året märker man detta genom att träden får ungefär 50% gula blad. Under andra året så blir det inga blad alls och nästkommande år riskerar trädet att falla omkull eftersom det då är helt dött.

I samarbete med ICA Liden har vi tagit fram ett rött märkband som alla medborgare kan använda om man upptäcker ett träd som är angripet. (kostnadsfritt). Sedan ringer du och anmäler på tel 0779- 11 22 33 44.

Personal från Skogslabbet rycker då ut och sanerar de angripna träden som då har ungefär 50% chans att överleva. Överlevnadschansen är störst under första året.

Ställ upp i kampen mot borrarna!


Granbarkborre
Generaldirektör Sixten Fritjofson (SLU)