Anna Norbergs Buss AB

Anna Norberg, Sillre (1904-1981). Jordbrukarhustrun som p g a makens hastiga bortgång blev bussdirektör och ansvarade för verksamheten 1943 – 80. Och har givit bussbolaget dess nuvarande namn.

En man vid namn Levi Melin påbörjade en första omnibusstrafik i maj 1921 på sträckan Sundsvall – Liden, efter att ännu tidigare ha trafikerat sträckan med lastbil. Tjernberg körde en tid med lastbil täckt med pressening. Han var stationerad i Järkvissle och körde enbart på sommaren. Levi Melins bror, J.E Melin, övertog broderns trafik, som utökats upp till Jämtlandsgränsen. Samtidigt bedrev Bröderna Högström (Algot o Gottfrid) en linje upp till Järkvissle och Rudolf Åslin en linje enbart mellan Liden och Sundsvall. Karl Ekholm hade startat en linje i 1920-talets början på denna sträcka men tröttnat då framgångarna uteblev.

Jonas Gottfrid Norberg och Anders Söderberg, som startade verksamheten den 1 augusti 1924, trafikerade först linjen upp till Sunnås. Otto Holmbom körde en posttur Bispgården – Sundsvall, sedemera utökad till omnibusstrafik. Norberg&Söderberg övertog genom avtal med Melin, Åslin och Högström senare av dem startade och drivna linjer, 1925 – 26, och linjen utsträcktes över länsgränsen och till Bispgården i Jämtland. Söderbergs andel i bolaget inlöstes och verksamheten drevs efter grundaren J G Norbergs bortgång 1943 av änkan Anna Norberg, som också givit bolaget dess nuvarande namn. År 1980 tillträdde sonen Per Ingmar som VD för att i sin tur efterträdas 1997 av den nuvarande VD:n Kåge Lindström.

Norberg&Söderbergs buss 1928

Med anledning av bussbolagets 75 års jubileum och tidigare verkställande direktören Per Ingmars Norbergs 70 årsdag gavs det tillfälle till en intervjustund. Här följer några axplock.

Nestorn i sällskapet, den välkände busschauffören Hilding Åhsén nu 91år:

”Jag körde mjölk med lastbil från Loning över Bergeforsen till Wifsta Mejeri och till Sundsvalls Mejeri. Så gick jag alltid ner till bussarna när jag hade gjort färdigt. En dag sa Gottfrid (Norberg) - kom du hit imorron också? Ja, det är nog troligt. Ja, gör det för vi skall besikta en buss och då skall du ta busskort för vi skall ha en som kör. Så på det sättet började jag köra buss. Det var 1930 och jag körde åt bolaget i 40 år”.

Per Ingmar Norberg: ”Det är svårt att förklara hur det gått så bra. Jag är inte så insatt i blansräkningar och resultaträkningar och sånt. Jag är helt enkelt allergisk mot papper! Men bolaget har alltid haft enorm t lojal personal som ställt upp i ur och skur. Jag har alltid litat 100% på personalen. Vi har varit som en familj allihop!”.

Gottfrid Högströms buss omkring 1923

Hilding Åhsén: ”Min bror Erik och jag hade skaffat ett stort smidesstäd som vi fått tag i av bysmeden Lodin i Indal. En duktig karl förresten. Så gick vi vi på järnhandeln och köpte kedjor. Erik och jag mätte till och med en stor slägga slog vi till på kanten. På det viset gjorde vi alla snökedjor själv. Det var inte att man for på verkstad förr inte”.

Kåge Lindström, företagets  nuvarande VD, som började som konduktör 1960. ”Stora expansionen i företaget skedde i och med att Länstrafiken bildades. Flera företag anslöts till Mittbuss AB 1992. Linjetrafiken på 86:an skulle ut på anbud. Vi utsattes för hård konkurrens. Från och med juni 1993 blev vi ensamma på 86:an. Nu expanderade företaget rätt kraftigt, 45% ungefär. Vägverkets  fd lokaler i Liden inköptes 1995, lokalerna i Nacksta i Sundsvall 1998 med plats för 6 rep 7 fordon samt kontors och personallokaler. Och nu fick vi vara med på linje 10 till Umeå (Kustbussarna), vilket vi inte kunnat drömma om.

Anna Norbergs Buss AB är mycket anlitat och vi hoppas kunna utveckla verksamheten bl a med företagsresor (konferenser, nöjesresor os v) förutom linjetrafiken som vi har på avtalstid. Allt för att utnyttja fordonen mer än tidigare”.

 ETT STORT GRATTIS

Till ”vårt bussbolag ” på 75-årsdagen och till ”vår chaufför” Per Ingmar Norberg på 70-årsdagen önskar

Lidens Tidning!!!!

 

Från vänster: Per Ingmar Norberg, VD 1980 – 1997, 

Hilding Åhsén, 91år , busschaufför 1930 – 1970 

och Kåge Lindström, nuvarande VD sedan 1997

 

 ANNA NORBERGS BUSS IDAG:

13 bussar

13 miljoner kr i omsättning

17 anställda + några extra

60% linjetrafik

40% beställningstrafik t ex skolskjutsar, konferenser mm

 

Erik Edvall

Arne Johansson